Kilpailun säännöt

1. Järjestäjä
Kauppakeskus Seppä (jäljempänä “Järjestäjä”)
Ahjokatu 5, 40320 Jyväskylä

2. Osallistuminen

Arvontaan voivat osallistua kaikki henkilöt. Arvontaan eivät saa osallistua kilpailun suunnitteluun tai toteutukseen osallistuneiden yritysten työntekijät. Osallistumalla tähän arvontaan osallistuja vahvistaa täyttävänsä näissä säännöissä määritellyt osallistumiskelpoisuuden ehdot sekä vapauttavansa Järjestäjän vastuusta, joka liittyy palkintoon ja sen käyttöön.

3. Kilpailuaika

Osallistumisaika 22.6.–31.7.2020. Osallistumisajan jälkeen saapuneita osallistumisia ei hyväksytä. Vastuu osallistumisen perille saapumisesta osallistumisaikana on osallistujalla. Järjestäjät eivät vastaa tietoteknisistä tai muista vastaavista syistä johtuvasta osallistumisesteestä tai virheestä osallistumisessa.

4. Palkintojen arvonta

Palkinto (Kauppakeskus Sepän ostoslahjakortti, arvo 300€.) arvotaan 7.8.2020. Voittajalle ilmoitetaan henkilökohtaisesti eikä palkinnon vastaanottamisesta koidu mitään kustannuksia. Palkinto on henkilökohtainen eikä sitä voi siirtää kolmannelle taholle. Palkintoa ei vaihdeta rahaksi tai muuksi hyödykkeeksi.

5. Palkintojen lunastus ja rajoitteet

Mikäli osallistuja on antanut virheelliset tai puutteelliset yhteystiedot tai palkintoilmoitusta tai palkintoa ei muusta kuin Järjestäjistä johtuvasta syystä voida toimittaa voittajalle, Järjestäjillä ei ole velvollisuutta toimittaa palkintoa tai sitä vastaavaa korvausta voittajalle.

6. Järjestäjän vastuu

Järjestäjän vastuu palkinnon voittajaa kohtaan ei koskaan ylitä palkinnon arvoa. Palkintojen voittajat vapauttavat Järjestäjän kaikesta vastuusta, joka koskee vammaa tai vahinkoa, joka aiheutuu palkinnon lunastamisesta tai käyttämisestä.

7. Sääntöjen ja Järjestäjän päätösten noudattaminen

Osallistumalla tähän kilpailuun osanottajat sitoutuvat noudattamaan näitä sääntöjä sekä kilpailua ja sen palkintoa koskevia Järjestäjän päätöksiä.

8. Henkilötietojen käsittely ja julkaisuoikeus

Arvontaan osallistujilta kerätään yhteystiedot ja antamalla suostumuksen, annat Järjestäjälle luvan käyttää niitä markkinoinnissaan. Osallistujien tietoja voidaan käyttää jälkimarkkinointitarkoituksessa. Osallistumalla kilpailuun osallistuja myöntää Järjestäjälle oikeuden käyttää palkinnon voittaneen etunimeä kilpailuun liittyvässä tiedotuksessa eri medioissa ilman erillistä suostumusta tai eri korvausta.

9. Sääntöjen muuttaminen

Järjestäjä pidättää oikeuden näiden sääntöjen muuttamiseen.

Rekisteriseloste

Henkilötietolain (523/1999) 10 § mukainen rekisteriseloste

1. Rekisterinpitäjä

Kiinteistö Oy Jyväskylä Seppä Realia Management Oy
PL 48 00381 Helsinki
seppa@kauppakeskusseppa.fi

2. Rekisteriasiat

Asiakaspalvelumme vastaa viimeistään kahden arkipäivän kuluessa rekisteriä koskeviin kysymyksiin ja palautteisiin sähköpostitse.

3. Rekisterin nimi

Kauppakeskus Sepän markkinointirekisteri.

4. Henkilötietojen käsittely tarkoitus

Henkilötietoja kerätään, käsitellään ja käytetään Kauppakeskus Sepän toimesta asiakkaiden asiakassuhteen hoitamista, palvelujen toimittamista, palveluiden ylläpitämistä, suoramarkkinointia, etämyyntiä sekä asiakasyhteydenottoja varten. Lisäksi tietoja voidaan käyttää tilastollisiin ja Kauppakeskus Sepän palvelujen kehittämistarkoituksiin.

5. Rekisterin tietosisältö

Rekisteri voi sisältää seuraavan ryhmittelyn mukaiset tiedot asiakkaista:

  • yhteystiedot, kuten nimi, osoite, puhelinnumerot, sähköpostiosoitteet
  • rekisteröitymistiedot, kuten käyttäjätunnus, nimimerkki, salasana ja muu mahdollinen yksilöivä tunnus
  • ikä, sukupuoli, arvo tai ammatti ja äidinkieli
  • asiakassuhdetta koskevat tiedot tuote- ja tilaustiedot, myyjätiedot, värväystiedot, asiakaspalautteet ja yhteydenotot, arvonta- ja kilpailuvastaustiedot sekä peruutustiedot
  • viestinnän toteuttamiseen liittyvät tiedot sekä palveluiden käyttöä koskevat tiedot, kuten selailu- ja hakutiedot
  • asiakkaan mahdollisesti antamat profilointi- ja kiinnostustiedot
  • mahdolliset luvat ja suostumukset, mahdolliset tarjonnanestotiedot sekä mahdolliset muut asiakkaan suostumuksella kerätyt tiedot.

6. Rekisterin säännönmukaiset tietolähteet

Henkilötietoja kerätään ja käsitellään Kauppakeskus Sepän asiakkailta, jotka luovuttavat henkilötietojaan rekisteröinnin yhteydessä internetpalvelussa, tekstiviestein tai muulla tavalla. Rekisterin säännönmukaisena tietolähteenä ovat asiakkailta itseltään kerättävät tiedot. Tietoja kerätään asiakkailta käyttäjäksi rekisteröitymisen yhteydessä sekä asiakassuhteen kestäessä. Henkilötietoja voidaan kerätä Kauppakeskus Sepän internet-sivustojen välityksellä sekä sähköisessä tai ei- sähköisessä muodossa olevilla lomakkeilla (esimerkiksi palaute- ja arvontalomakkeilla) ja puhelimitse. Henkilötietojen päivittämiseen voidaan käyttää myös Väestötietojärjestelmää sekä markkinointikohderyhmän muodostamiseksi edellisen lisäksi myös Ajoneuvotietojärjestelmää tai muuta yleistä rekisteriä.

7. Säännönmukaiset tietojen luovutukset

Rekisterinpitäjä ei luovuta asiakkaiden henkilötietoja ulkopuolisille, paitsi Suomen viranomaistoimien niin edellyttäessä.

8. Tietojen poistaminen

Järjestelmä tarkistaa yhteystietojen ajankohtaisuuden kolmen vuoden välein. Tämän lisäksi tietoja voidaan poistaa erikseen Asiakkaan vaatimuksesta.

9. Rekisterin suojauksen periaatteet

Palvelun asiakasrekisteriä ylläpidetään teknisenä tallenteena rekisterin ylläpitäjän tai tämän valtuuttaman tahon toimesta. Tietojärjestelmä on suojattu käyttäen asianmukaisia teknisiä suojauksia ulkoisia tietomurtoja vastaan. Rekisteriä käyttävät ainoastaan henkilöt, joiden toimenkuvaan sen käyttö kuuluu. Työtiloissa liikkumista valvotaan kulkuluvilla. Rekisterin käyttöä valvotaan käyttäjäkohtaisin käyttäjätunnuksin ja salasanoin. Manuaalisesti käsiteltävät henkilötietoja sisältävät asiakirjat tuhotaan asianmukaisesti käsittelyn jälkeen.

10. Rekisteröidyt oikeudet

Tarkastus- ja oikaisuoikeus
Rekisteröidyllä on oikeus tarkistaa häntä koskevat rekisteriin tallennetut tiedot. Tarkastusoikeutta koskevat yhteydenotot tulee tehdä kirjallisina ja allekirjoitettuina kohdassa 1. mainittuun osoitteeseen (sähköposti tai posti).

Jos rekisteröidyissä tiedoissa on virheitä, rekisteröity voi esittää kohdassa 1. mainitulle rekisteriasioista vastaavalle taholle virheen korjaamista koskevan pyynnön.

Kielto-oikeus
Asiakkaalla on oikeus kieltää tietojensa luovuttaminen ja käsittely suoramainontaa ja muuta markkinointia varten.

Start typing and press Enter to search